Restauracja Stara Karczma w Elblągu - Szynka

Szynka

Szynka 40zł/kg


40zł/kg