Restauracja Stara Karczma w Elblągu - Papryka w zalewie occtowej - słoik 450ml

Papryka w zalewie occtowej - słoik 450ml

Papryka w zalewie occtowej - słoik 450ml


12 zł